10 vastalausetta koronapassille

Lähtöoletukset:

1. Koronarokote ei estä saamasta koronatartuntaa
2. Koronarokote ei estä tartuttamasta koronaa
3. Koronarokote ei estä sairastumasta koronaan
4. Koronarokote ei estä kuolemasta koronaan
5. Koronarokotteen teho hiipuu nopeasti

Vastalauseet

  1. Koronapassi ei hillitse epidemiaa, koska rokottamattomat voivat edelleen tartuttaa tautia.
  2. Toisin kuin rokottamattomilta, rokotetuilta ei vaadita positiivista koronatestiä päästäkseen tiloihin, missä koronapassia vaaditaan, joten rokotettujen riski levittää tautia on suurempi kuin rokottamattomien.
  3. Mikäli rokote toimisi ja suojaisi hyvin rokotettuja olisi koronapassi turha (itsesäänselvyys).
  4. Mikäli rokote ei toimisi eikä suojaisi rokottamattomia hyvin taudilta, ei rokottamattomia voisi vaatia ottamaan rokotetta ehtona eri paikkoihin pääsylle (itsestäänselvyys).
  5. Koronapassi ei itsessään avaa elinkeinotoimintaa, vaan on tosiasiassa uusi rajoitus. Uusia rajoituksia voidaan asettaa myös koronapassista huolimatta.
  6. Koronapassi syrjii rokottamatonta ihmisryhmää terveydentilan perusteella, mikä on perustuslain 2. pykälää, 6§ vastaan.
  7. Potilasasiakirjat ja niiden sisältämät tiedot, joihin rokotustiedot kuuluvat ovat arkaluonteista tietoa, eivätkä ne ole julkisia.
  8. Koronapassi pakottaa epäsuorasti ottamaan rokotteen, koska rokottamaton joutuu sosiaalisen, poliittisen ja taloudellisen painostuksen alaiseksi. Eurooppaneuvosto on yksiselitteisesti kieltänyt tämän: https://pace.coe.int/en/files/29004/html
  9. Koronapassi luo mahdollisuuden syrjiä ja rajoittaa ihmisiä muiden terveydentilaan liittyvien tietojen perusteella.
  10. Koronapassi johtaa rokotuskierteeseen, sillä rokotettu ei oletettavasti halua joutua yhteiskunnan ulkopuolelle otettuaan aiemmat rokotteet.